يکشنبه, 25 مهر 1400
رو عنوان : زلزله سی سخت
عنوان : گزارش تصویری (شماره۱)فعالیت ستاد امداد رسانی شهرداری سی سخت در زلزله ۲۹بهمن ماه سی سخت
زير عنوان : ستاد بحران شهرداری سی سخت بادستورشهردار تشکیل گردید
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 
ساعت : ۲۰:۲۴:۱۷
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری سی سخت،یاسرفرجی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0